Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa to najskuteczniejsza metoda diagnostyczna, jaka znana jest współczesnym stomatologom. Rozszerzone wizualizacje uzębienia, które zapewniają zdjęcia RTG oraz tomografia to czynniki, które sprawiają, że przed przystąpieniem do leczenia, nasi stomatolodzy mają szeroki ogląd na dolegliwości zębów trapiące każdego z naszych pacjentów. Dzięki dokładności odczytu, a także możliwości dogłębnego wglądu w kondycję i stan uzębienia, diagnostyka obrazowa znajduje zastosowanie w każdej dziedzinie stomatologii. Doskonale spisuje się w przypadku:

  • diagnostyki występowania wad zgryzu,
  • diagnostyki patologii obecnych w jamie ustnej,
  • relokacji lub przemieszczenia zębów w łuku,
  • próchnicy i innych chorób zębów,
  • leczenia kanałowego,
  • problemów z wyrżnięciem się zębów (tzw. zęby zatrzymane),
  • braków uzębienia.
  • oceny efektów gojenia wcześniej przeprowadzanych zabiegów.

Stosowana w naszym gabinecie w Czarnkowie diagnostyka obrazowa pozwala nam zapewnić kompleksowe leczenie oparte o rzetelne wyniki.

Tomografia i RTG a leczenie stomatologiczne

Diagnostyka obrazowa składa się przede wszystkim z tomografii i RTG. Dzięki promieniom rentgenowskim wykorzystywanym w ich trakcie stomatolog uzyskuje dokładny obraz uzębienia pacjenta pod każdym kątem. Dzięki temu sprawdzić może nie tylko kształt i umiejscowienie zębów, ale również ma możliwość weryfikacji kości szczęki, żuchwy oraz twarzoczaszki, dzięki czemu możliwym jest odkrycie przyczyny będącej źródłem problemów zdrowotnych. Kompleksowość przeprowadzanych przez nas diagnostycznych badań obrazowych pozwala nam zapoznać się z budową anatomiczną każdego pacjenta, dzięki czemu zapewnić możemy leczenie odpowiadające nie tylko jego potrzebom, ale wręcz skrojone pod nie. Indywidualne podejście do problemów stomatologicznych naszych pacjentów jest dla nas powodem do dumy – oferujemy tak kompleksową diagnostykę i konsultacje stomatologiczne, jak również dostosowane do oczekiwań naszych pacjentów leczenie, które obejmować może tak operacje ortognatyczne, jak również leczenie ortodontyczne lub wykonanie uzupełnień i ubytków zębowych specjalistycznymi, wykonanymi z najtrwalszych materiałów, implantami.

Diagnostyka stomatologiczna - Czarnków, Wieleń, Krzyż, Wronki

Diagnostyczne badania obrazowe to niezawodna metoda umożliwiająca poznanie problemów zdrowotnych każdego pacjenta od podszewki – wykorzystywany przez nas w tym celu specjalistyczny osprzęt gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, ale również rzetelność, które stanowią podstawę do wdrożenia efektywnego leczenia. Zachęcamy pacjentów zmagających się z problemami zdrowotnymi jamy ustnej i zębów do umówienia się diagnostykę stomatologiczną do naszego centrum w Czarnkowie. Nasza atrakcyjna oferta z pewnością przekona mieszkańców Czarnkowa, Wielenia, Piły, Trzcianki, Krzyża i Wronek do skorzystania z naszych usług. Długotrwale występujące problemy stomatologiczne wpływają nie tylko na komfort życia, ale również poważnie oddziaływać mogą na ogólny stan zdrowia, dlatego serdecznie zapraszamy osoby zmagające się tak z bólem zębów, jak i innymi dolegliwościami jamy ustnej, do przeprowadzenia szeroko zakrojonej diagnostyki stomatologicznej!